Tarptautinis žodis vartojamas reikšmėmis „1. sudaryti, organizuoti; 2. suteikti kam nors kokią nors formą; ugdyti kam nors tam tikrus charakterio bruožus; suteikti kam užbaigtą pavidalą“, pvz.: Toje pačioje švietimo įstaigoje formuojamos homogeniškos moksleivių grupės atsižvelgiant į jų gebėjimus ir žinių lygį; Paklausą formuoja įvairios valstybių dalyvių nacionalinės mokslinių tyrimų bendruomenės.

Tai gana plačios reikšmės žodis, kai tinka konkretesnės reikšmės veiksmažodžių formos, jas ir patartina vartoti, pvz.: Privalėsime labai aktyviai naudotis pažangiosios technologijos teikiamomis galimybėmis, visų pirma socialiniais tinklais ir kitomis priemonėmis, kurių turinį formuoja (kuria) patys naudotojai; Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija formuoja (pateikia) tarptautiniu lygmeniu suderintus reikalavimus; Žemės ūkio ir amatų sektoriai, kuriuose vyrauja mažosios ir vidutinės įmonės, įvairiais būdais formuoja (plėtoja) kaimo vietovių ekonomiką.