Prieveiksmis laikinai vartojamas reikšme „trumpam laikui“, pvz.: Reikia numatyti galimybę laikinai sustabdyti sutarties vykdymą siekiant nustatyti, ar padaryta klaidų ir pažeidimų; valdžios sektoriaus bendroji skola 2014 m. laikinai sumažės iki 44,4 % BVP. Taip pat tinka nusakant nenuolatines einamas pareigas, pvz.: laikinai einantis, -i skyriaus vadovo pareigas.

ES dokumentų tekstuose minėtasis prieveiksmis dažnai vartojamas verčiant iš anglų temporarily. Nepamirština ir kita kur kas gyvesnė raiška – kol kas, ypač su neiginiu, pvz.: Sulaikytų prieglobsčio prašytojų laikinai ( kol kas) negalima apgyvendinti; Reikia labiau atkreipti dėmesį į tai, kad yra daug neteisėtai esančių migrantų, kurių laikinai ( kol kas) negalima grąžinti.