visiškai įgyvendinti

Kai kalbama ne apie ko įgyvendinimą, t. y. egzistuojančio mentalinio dalyko (idėjos, sumanymo, projekto ir pan.) pavertimą realybe, o apie naujo dalyko padarymą, sudarymą, reikėtų vartoti atitinkamus žodžius, pvz.: bendra vaistų rinka visiškai įgyvendinta; plg. angl. <...> is fully achieved (=bendra vaistų rinka jau tikrai yra / jau yra sukurta); stebėsenos sistema jau visiškai įgyvendinta; plg. angl. <...> is fully implemented (=stebėsenos sistema jau tikrai yra / jau yra sukurta).