Gyvajai kalbai nebūdingas prieveiksmis. KancKP sakoma, kad minėtasis prieveiksmis apskritai nevartotinas. Tačiau jo išvengti dalykinėje kalboje nelabai įmanoma. Šis žodis pateisinamas sudėtiniuose terminuose, kai dalelytė galbūt netinka, pvz., galimai teršiama teritorija.

Visais kitais atvejais vien dėl sklandesnio stiliaus pirmenybė teikiama gyviems lietuviškiems pasakymams, pvz.: Reikėtų atsižvelgti į galimai labai didelį investicijų išlaidų kintamumą (–Reikėtų atsižvelgti į galbūt per didelį investicijų išlaidų kintamumą); Europos Parlamentas yra susirūpinęs dėl galimai svarbių nuolaidų genetiškai modifikuotų produktų, pieno ir kilmės ženklinimo srityse (–Europos Parlamentas yra susirūpinęs dėl genetiškai modifikuotų produktų, pieno ir kilmės ženklinimo srityse padarytų nuolaidų, kurios gali būti svarbios); Tačiau visus galimai neteisingai deklaruotus importuojamus produktus jau apima ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje nurodytas 2,5 % skaičius (–Tačiau visus galbūt neteisingai deklaruotus importuojamus produktus jau apima ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje nurodytas 2,5 % skaičius / Tačiau visus importuojamus produktus, kurie gali būti neteisingai deklaruoti, jau apima pirmesnėje konstatuojamojoje dalyje nurodyti 2,5 %).