Kai vartojama su neigiamuoju veiksmažodžiu susijusi teigiama galininkinė bendratis, administracinėje kalboje pirmenybė teiktina kilmininkui, galininkas galimas kaip šalutinis normos variantas laisvuosiuose stiliuose, pvz.: Lietuvos politikai nesiryžo uždrausti juridiniams asmenims finansiškai remti partijas (partijų); Tai netrukdo nustatyti pajamų mokestį (pajamų mokesčio); Komisija neprivalo tiksliai nurodyti terminuotos sutarties nepratęsimo priežastis (sutarties nepratęsimo priežasčių); Ieškovo užimamų pareigų reorganizavimu negalima pagrįsti jo darbo sutarties nepratęsimą ( darbo sutarties nepratęsimo); Tai jam netrukdo toliau eiti savo pareigas (eiti savo pareigų).

Kai vartojamas su neigiamuoju veiksmažodžiu (ar jo forma) susijęs daiktavardis ir jį apibūdinanti konstrukcija su galininkinio veiksmažodžio bendratimi ir kitu daiktavardžiu, šis vartojamas galininko linksnio, pvz.: Nesiėmė priemonių taisyti įstatymo (=Nesiėmė priemonių taisyti įstatymą (įstatymui taisyti)čia žodis įstatymas tiesiogiai siejamas ne su neigiamuoju veiksmažodžiu, o su daiktavardžiu priemonių); 7 straipsnyje nenumatyta Parlamento galimybė kurti Euratomo mokslinių tyrimų programų (=galimybė kurti Euratomo mokslinių tyrimų programas). 

Galininkas netinka paskirčiai reikšti, žr. skirtas.