Netaisyklingai vartojamas galininkas, paskirčiai reikšti tinka naudininkas, pvz.: Šiuo metu ES kaimo plėtros politika siūlo kelias priemones, skirtas skatinti kokybiškus gaminius (=kokybiškiems gaminiams skatinti); Kuriamos ES programos, skirtos skatinti jaunimo verslumą (=jaunimo verslumui skatinti) visais mokymo etapais.

Taip taisyti ne visada tinka. ES tekstų sakiniai dažnai būna ilgi ir net labai ilgi. Taisyklingai vartojant aptariamąjį junginį, bendratis dažniausiai keliama į sakinio pabaigą. Tai apsunkina ilgo teksto skaitymą ir jo suvokimą. Ten, kur lietuviškame vertime vartojamas junginys skirtas, -a skatinti ką, angliškame tekste dažniausia būna galininkinė bendratis – to promote. Tam, kad dėl teksto aiškumo galininko linksnis būtų išlaikytas, atsižvelgiant į kontekstą ir į techninius teksto ypatumus, galima būtų versti taip: 1) priemonės, kuriomis (būtų) siekiama skatinti jaunimo verslumą; 2) sveiko gyvenimo būdo skatinimo priemonės.

Atkreiptinas dėmesys, kad veiksmažodis skatinti minėtame junginyje dažnai vartojamas netaisyklinga reikšme (apie tai žr. skatinti).

Dar žr. naudininkas; galininkas.