ES tekstuose veiksmažodis sveikinti palyginti dažnai vartojamas reikšme „reikšti palankumą, pritarimą, džiaugsmą“, pvz., sveikinti iniciatyvą.

Nors pasakymas sveikinti su laikomas vartotinu šalutiniu normos variantu, tačiau kur kas sklandesni variantai sveikinti sulaukus (ar ką atlikus, nuveikus); taip pat galimas variantas sveikinti proga, pvz.: Sveikina šalį su 10-osiomis susitarimo pasirašymo metinėmis (‖ Sveikina šalį 10-ųjų susitarimo pasirašymo metinių proga); Sveikina vyriausybę su veiksmingu ir sklandžiu susitarimo įgyvendinimu (‖ Sveikina vyriausybę veiksmingai ir sklandžiai įgyvendinus susitarimą); Sveikina Komisiją su tinkamo sprendimo priėmimu (‖ Sveikina Komisiją tinkamo sprendimo priėmimo proga; Sveikina Komisiją priėmus tinkamą sprendimą).

Pasakymas sveikina dėl ko atlikimo yra vienas prasčiausių ir turėtų būti taisomas, pvz.: sveikina šalį dėl įstojimo į ES (=sveikina šalį įstojus į ES; sveikina šalį įstojimo į ES proga); sveikina Komisiją dėl atlikto tyrimo (=sveikina Komisiją atlikus tyrimą).

Ypač nereikėtų veiksmažodžio sveikinti vartoti tada, kai pritariama priimtiems dokumentams ar atliktiems darbams (plg. angl. to welcome), pvz.: sveikina Komisijos pasiūlymus (–labai pritaria Komisijos pasiūlymams); sveikina teisinės sistemos patobulinimus (–labai pritaria teisinės sistemos patobulinimams); sveikina sutarties pasirašymą (–labai pritaria sutarties pasirašymui).

Pastaraisiais atvejais, jeigu stilius laisvesnis, galima būtų formuluoti taip: džiaugiasi Komisijos pasiūlymais, sveikina Komisiją priėmus pasiūlymus; džiaugiasi teisinės sistemos patobulinimais, sveikina atlikus teisinės sistemos patobulinimus, sveikina patobulinus teisinę sistemą ir pan.