dvitaškis

Verčiant iš anglų kalbos ir transformuojant sudėtinius sakinius, nereikėtų kartoti angliškos skyrybos, ypač dėmesingai reikėtų vartoti dvitaškį, pvz.: Pagrindinis įsipareigojimas: kontroliuoti neteisėtą imigraciją visų pirma užtikrinant, kad neteisėtai gyvenantys užsieniečiai grįžtų į savo kilmės šalį arba į tranzito šalį; plg. angl. Main commitment: Control illegal immigration <...>.

Dvitaškis pateiktajame lietuviškame sakinyje yra nepateisinamas. Vietoj praleistos tarinio jungties pagal pasirenkamąsias skyrybos taisykles gali būti rašomas brūkšnys, jei norima paryškinti praleidimą, arba nededama jokio skyrybos ženklo, pvz.:

Pagrindinis įsipareigojimas – kontroliuoti neteisėtą imigraciją visų pirma užtikrinant, kad neteisėtai gyvenantys užsieniečiai grįžtų į savo kilmės šalį arba į tranzito šalį; Pagrindinis įsipareigojimas yra kontroliuoti neteisėtą imigraciją visų pirma užtikrinant, kad neteisėtai gyvenantys užsieniečiai grįžtų į savo kilmės šalį arba į tranzito šalį.


išplėstinės aplinkybės

Išplėstų dalyvinių, pusdalyvinių ar padalyvinių aplinkybių skyryba yra pasirenkamoji: jos gali būti skiriamos ir neskiriamos. Jeigu apsisprendžiama skirti, kableliai turi būti padėti iš abiejų aplinkybės pusių, nes skyrimas tik iš vienos pusės laikomas klaida. Tai ypač svarbu įsidėmėti, kai iš anglų kalbos verčiamas šalutinis papildinio sakinys transformuojamas į išplėstinę padalyvinę aplinkybę, pvz.: Pabrėžia, kad sprendžiant jaunimo aukšto nedarbo lygio problemą, turi būti labiau akcentuojama <...>, plg. Stresses that, to address the issue of high youth unemployment, more emphasis should be placed <...>. Turi būti: Pabrėžia, kad, sprendžiant jaunimo aukšto nedarbo lygio problemą, turi būti labiau akcentuojama <...> arba Pabrėžia, kad sprendžiant jaunimo aukšto nedarbo lygio problemą turi būti labiau akcentuojama <...>.


įterpiniai

Žodžių junginys atitinkamais atvejais įterpiniu nelaikomas, todėl kableliais neskiriamas, pvz.: Ne mažiau kaip prieš mėnesį iki galutinės paraiškų pateikimo dalyvauti konkurse datos arba, atitinkamais atvejais, ne mažiau kaip prieš du mėnesius iki testavimo pradžios informacija apie atvirus konkursus skelbiama <...>; plg. angl. <...> and, where applicable, not less than two months before the date of the tests (=Ne mažiau kaip prieš mėnesį iki galutinės paraiškų pateikimo dalyvauti konkurse datos arba tam tikrais atvejais ne mažiau kaip prieš du mėnesius / arba, kai taikoma, ne mažiau kaip prieš du mėnesius iki egzaminų pradžios informacija apie atvirus konkursus skelbiama <...>).

Plačiau žr. atitinkamas; kur taikoma.


vis dėlto

Lietuvių kalboje žodžių samplaika vis dėlto nelaikoma įterptine ir kableliais neskiriama, plg. anglų however skyrybą, pvz.: Vis dėlto, (=Vis dėlto) tose srityse, kuriose ES turi teisėkūros teisę, esame pasirengę imtis veiksmų (visų pirma peržiūrėti dabartinius teisės aktus), jei tik to prireiks apsvarsčius viešųjų konsultacijų rezultatus.


šalutinis sakinio dėmuo

Lyginamojo sakinio šalutinio dėmuo skiriamas nuo pagrindinio (šalutinis sakinio dėmuo yra tada, kai lyginamojoje konstrukcijoje yra kitas tarinys), šiuose sakiniuose trūksta kablelio prieš lyginamąjį žodį nei: Narys neatskleidžia arbitrų kolegijos sprendimo ar jo dalių anksčiau nei (=anksčiau, nei) jis paskelbiamas pagal šį susitarimą; Tačiau paaiškėjo, kad tinkamų darbuotojų atrankos procesas buvo sunkesnis nei (=sunkesnis, nei) Komisija tikėjosi; Taip pat paaiškėjo, kad specialių žinių turinčių darbuotojų samdymas užtruko ilgiau nei buvo tikėtasi (=ilgiau, nei buvo tikėtasi); Narys neatskleidžia arbitrų kolegijos sprendimo ar jo dalių anksčiau nei jis paskelbiamas pagal šį susitarimą (=anksčiau, nei jis paskelbiamas pagal šį susitarimą); Ilgalaikiai nurodymai paskelbti anksčiau nei įprasta (=anksčiau, nei įprasta).