Administracinėje kalboje būdvardis atitinkamas, -a vartojamas, kai reikia pažymėti, kad dalykas ką nors atitinka ar tinka konkrečiam reikalui, pvz.: Kitoms šalims, kurios turi teisę reaguoti į tokias pastabas, sudaromos galimybės gauti šias pastabas arba atitinkamas jų santraukas; Už kontrolę atsakinga laboratorija pagal rinkodaros leidimo dokumentų rinkinyje pateiktas atitinkamas nuostatas pakartotinai atlieka visus pateiktų mėginių tyrimus. Kai reikia pažymėti nustatytą, bet konkrečiai nenurodomą dalyką, vietoj pasakymo atitinkamais atvejais vartotina tam tikrais atvejais, pvz.: Visos valstybės narės siekė įdiegti arba palaikyti sustiprintos sienų kontrolės mechanizmus, atitinkamais (=tam tikrais) atvejais pasinaudodamos Sienų fondo parama; Įrašant veikliąją medžiagą į I priedą atitinkamais (=tam tikrais) atvejais taikomi reikalavimai dėl <...>; ELPA valstybės atitinkamais (=tam tikrais) atvejais laikosi reikiamų procedūrų.