Su veiksmažodžiu atstovauti galininkas nevartotinas. Taisoma naudininku, pvz.: Mažos įmonės nepriklauso nacionalinėms arba ES asociacijoms, kurios galėtų jas (=joms) atstovauti atliekant tyrimą.

Taip pat galininkas nevartotinas ir su šio veiksmažodžio dalyvio, pusdalyvio ir padalyvio formomis, turi būti naudininkas, pvz.: Valdžios institucija surengia viešąjį klausymą, kad būtų  suteikta galimybė visoms suinteresuotosioms šalims ir vartotojus (=vartotojams) atstovaujančioms asociacijoms pateikti įrodymus ir būti išklausytoms; Be to, bus tęsiamos dotacijų programos, skirtos labai įvairiems pilietinę visuomenę ir bendruomenę (=pilietinei visuomenei ir bendruomenei) atstovaujantiems gavėjams; Bendrovė X, atstovaudama sodininkus (=sodininkams), vedė derybas dėl dujų tarifų; Sutarčių nuostatos leidžia diferencijuoti advokatų įgaliojimus atstovaujant asmenis (=asmenims) Bendrajame Teisme.