Įnagininkas atveju (kaip polinksnis) laikomas knyginiu pasakymu. Pirmenybė teiktina stilingesnei raiškai, pvz.: Minimalios garantijos, susijusios su profesinėmis pensijomis ir sukauptomis teisėmis į pensiją, finansuojančių įmonių nemokumo atveju ( jeigu finansuojančios įmonės taptų nemokios); Be to, reglamentuojančių taisyklių pažeidimo atveju ( pažeidus reglamentuojančias taisykles) kredito vertinimo sistema bus pašalinta;

Ar tokio pažeidimo atveju ( padarius tokį pažeidimą; esant tokiam pažeidimui) taikytina tik pagal Reglamentą Nr. 2988/95 numatyta priemonių ir administracinių nuobaudų tvarka?; Apie vizitą eksportuojančiai Šaliai turi būti pranešta bent prieš 60 darbo dienų iki atliekant patikrinimą, išskyrus ekstremaliosios situacijos atveju (– nebent situacija yra / tampa / būtų ekstremali).

Junginys su polinksniu atveju kartais būna akivaizdžiai perteklinis, kai pažodžiui verčiant iš anglų kalbos žodis, sudarantis junginį su polinksniu atveju, pakartojamas dar kartą kitame junginyje arba kitu linksniu, pvz.: Kolumbijos atveju, jei išimtinėmis aplinkybėmis mokėjimas ir kapitalo judėjimas kelia arba gali kelti didelių sunkumų Kolumbijoje vykdant valiutų kurso arba pinigų politiką, Kolumbija ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui gali nustatyti kapitalo judėjimui taikomas apsaugos priemones (– Kolumbija ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui gali nustatyti kapitalo judėjimui taikomas apsaugos priemones, jei išimtinėmis aplinkybėmis mokėjimas ir kapitalo judėjimas kelia arba gali kelti didelių sunkumų Kolumbijoje vykdant valiutų kurso arba pinigų politiką);

Naujos infrastruktūros atveju infrastruktūros planavimo ir projektavimo metu apibrėžiami fizinio saugumo reikalavimai ir jos funkcinės specifikacijos (–Planuojant ir projektuojant naują infrastruktūrą apibrėžiami fizinio saugumo reikalavimai ir jos funkcinės specifikacijos).