Žodis apimtis žymi visumą, kuri gali būti didesnė arba mažesnė, bet yra neskaičiuojama, todėl jo daugiskaitos forma nevartotina, pvz.: Birželio mėnesį mažmeninės prekybos apimtys (=apimtis, mastas) Vokietijoje išaugo mažiau, nei buvo prognozuota. Taisant daugiskaitą junginiuose transporto apimtys, krovinių srauto apimtys, eksporto apimtys, vartojimo apimtys, gamybos apimtys ir pan. geriau būtų vartoti kitą žodį – mastas. Žodžio apimtis daugiskaita vertintina kaip pasenęs reiškinys. Taigi vartojama transporto mastas, krovinių srauto mastas, eksporto mastas, vartojimo mastas ir pan. Minėtina, kad, jeigu stilius ir kontekstas leidžia, galima apsieiti ir be apimties, ir be masto, plg.: Mažėjančios pramonės gamybos apimtys Graikijoje (=Mažėjantis pramonės gamybos mastas Graikijoje; Mažėjanti pramonės gamyba Graikijoje). Dar žr. daugiskaitos vartojimas.