Nevartotina veiksmažodžių abstraktų su priesagomis -imas (-ymas), -umas daugiskaita, pvz.: Pinigų biudžetas – tai būsimų pinigų gavimai (=gavimas), išleidimai (=išleidimas) ir planuojamas pinigų balansas; Lentelėje pateikiami rekomenduojami radiatorių galingumai (=pateikiamas rekomenduojamas radiatorių galingumas); Monografijoje nagrinėjami sandorių, operacijų, akcijų pelningumai (=pelningumas); Stiprėja šalių valstybingumai (=valstybingumas).

Nevartotina ir kitokių abstrakčių daiktavardžių daugiskaita, pvz.: Įmonės pardavimo kainos ir pelnai (=pelnas) turėjo mažėjančią tendenciją; Šių šalių ekonomikos (=ekonomika) gaus daugiau naudos; Išpuoliai, susiję su radikaliomis politinėmis ir religinėmis pasaulėžiūromis (=radikalia politine ir religine pasaulėžiūra); Bendrų politikų (=Bendros politikos) palaikymas.

Vienaskaitiniai daiktavardžiai gali būti pavartoti daugiskaitos forma, kai abstraktusis daiktavardis sukonkretėja ir ima reikšti tam tikrus konkrečius kurios nors ypatybės ar veiksmo pasireiškimo atvejus, pvz.: pardavimų pelningumas, pardavimų sumos procentinio skaičiavimo metodas.

Kai daiktavardis žymi abstraktų dalyką, kuris gali būti skaidomas, turi įvairių rūšių ar kurį galima skaičiuoti, daugiskaitos formos galėtų būti įmanomos, pvz.: atsakomybės, gamybos, grėsmės, kompetencijos, įtakos, poveikiai, rizikos, režimai, veiklos, žalos ir pan.: Žmogaus psichika, atrodo, nepajėgi vienu metu pajusti dvi grėsmes, du pavojus; Čia reikėtų skirti kelias įtakas ir tendencijas; Be policijos pažymos sureguliuojamų žalų skaičius sparčiai auga ir jau siekia daugiau nei 65 % visų žalų; Projekto tikslas – parengti strateginių individo kompetencijų katalogą; Šiuo metu patvirtintas tik devynių subsidijų skyrimas.

Žodžiai apimtis, ilgis, plotis, importas, eksportas žymi tik visumą, kuri gali būti didesnė arba mažesnė, bet yra neskaičiuojama, todėl jų daugiskaita nepateisinama, pvz.: Darbiniai bangos ilgiai (=Darbinis bangos ilgis) yra tarp 400 nm ir 515 nm; Turi būti nurodoma, kuris iš vėžės pločių (=kuris vėžės plotis) – GA, GB arba GC – yra numatytas; Planuojama, kad 2007 metais dar didės importai (=importas) iš pietinių, trečiųjų pasaulio šalių; Kinijos pramonės produktų eksportai (=eksportas) net dešimt kartų didesni (=didesnis) už Indijos.