Administracinėje kalboje šis būdvardis kalbant apie planus, veiklą vis dažniau vartojamas reikšmėmis „sudėtingas, sunkus, daug pastangų reikalaujantis“, pvz.: ES užsibrėžė ambicingą ( sunkų, sudėtingą) uždavinį – per maždaug dešimt metų tapti pasaulio ekonomikos lydere; Priimti dokumentai padės derinti šalių narių veiksmus siekiant aktyviai mažinti atotrūkį tarp užsibrėžtų ambicingų ( sudėtingų) planų ir realiai pasiektų rezultatų.

Vietoj žodžio ambicingas galima rasti ir kitokių lietuviškų atitikmenų, pvz.: Reikia pateikti suderintą ir integruotą pagrindinių uždavinių, kuriuos valstybės narės turi spręsti siekdamos didžių Lisabonos strategijos tikslų, apžvalgą; Europos Vadovų Taryba šiam uždaviniui skyrė svarbiausią vietą Europos Sąjungos politinėje darbotvarkėje ir apibrėžė toli siekiančią programą; Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą pritarti plataus užmojo teisės aktų pasiūlymams .