atitikti * tikti * tenkinti

Atitikti žymi būseną, kai vienas dalykas yra suderintas su kitu, administracinėje kalboje dažniausiai dalykai derinami su jau nustatytais, tiksliai apibrėžtais reikalavimais, pvz.: atitinka normas, kriterijus, reikalavimus, nuostatas, programą; gaminiai atitinka standartus ir technines sąlygas, nutarimas atitinka direktyvą; pateiktų prekių kiekis atitinka nurodytą prašyme kiekį. Gali būti derinama ir su abstraktesniais dalykais atitinka požiūrį, poreikį, tikslus, lūkesčius.

Nereikėtų painioti su žodžiu tenkinti, jo reikšmė „daryti, kad užtektų, vykdyti pageidavimą“, pvz.: Žemės ūkio genetinė įvairovė tenkina įvairius visuomenės poreikius; Įstaiga tenkina klientų reikalavimus (vykdo klientų prašymus), bet Įstaiga atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus (dirba laikydamasi teisės aktų).

Tikti vartojamas, kai kalbama apie asmens kompetenciją ką nors daryti, pvz.: tinka kandidatūra, tinka tarnybai, tinka pavestam darbui, tinka pareigoms, pvz.: Asmuo tinka oro uosto vadovo pareigoms, jeigu kandidatas atitinka reglamento, nustatančio civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles ir 12 skyriaus reikalavimus.