atsirasti / rastis

Šių daugiareikšmių žodžių sutampa viena reikšmė „pradėti būti“, pvz.: Europoje atsirado / radosi abišalis tikėjimas ir pasitikėjimas; Dėl skirtingo šios direktyvos aiškinimo ir įgyvendinimo valstybėse narėse atsirado / radosi teisinis netikrumas; jie gali būti vartojami sinonimiškai. Jeigu žymimas neapibrėžtas kiekis, abu šie veiksmažodžiai vartojami su kilmininko linksnio daiktavardžiais, pvz.: Klaidų atsiranda (| randasi) dėl įvairių priežasčių; Neįvykdytų įsipareigojimų atsiranda (| randasi) dėl prasto daugiamečių programų valdymo. Dar žr. kilmininkas.