Viena būdingų kilmininko reikšmių yra dalies kilmininkas,

kai pasakomas toks daiktas, dalykas, kuris arba sudaro visumos dalį (turi naudos ir turi naudą suteikia papildomą reikšmę ir papildomos reikšmės), teikti informacijos (kažkiek, neaišku, kiek, gal tik truputį, o ne visą turimą), o teikti informaciją (t. y. visą žinomą);

arba, kai yra daugiskaita, pasako tokią grupę, kurios narių skaičius mums nežinomas, nesvarbus, nebūtinas žinoti, neapibrėžtas. Pavyzdžiui, su veiksmažodžiu teikti (pateikti, suteikti...) vartojamas ir kilmininkas, ir galininkas, atsižvelgiant į prasmę ir kontekstą teikti gerus patarimus – gerų patarimų; pateikti pasiūlymus – pasiūlymų; suteikti galimybes – suteikti galimybių; suteikia privilegijas – privilegijų; reikia pateikti pasiūlymus – reikia pateikti pasiūlymų.

Dar žr. padalyvis.

Dalies kilmininkas nevartojamas, kai kalbama apie abstrakčius dalykus, jų vientisumą rodo pažyminio leksinė reikšmė, pvz.: Dokumentų suklastojimas turėjo lemiamos įtakos (=lemiamą įtaką) referendumo rezultatams; Nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos (=esminę įtaką) investuotojų sprendimams; Komisija pateikia faktus ir teisinius argumentus, turinčius esminės reikšmės (=esminę reikšmę) sprendimo struktūrai; Gamtiniai ištekliai turi nepaprastai didelės reikšmės (=didelę reikšmę) šalies ekonomikai; Tai taip pat turi didelės svarbos (=didelę svarbą) Komisijos strateginėms funkcijoms.