Administracinėje kalboje paprastai vartojama reikšme „pareikštas noras, galėjimas ar teisė būti kandidatu“, pvz.: Jei kandidatas pateikia nepilną paraišką arba ją pateikia pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba nesilaikydamas nurodytos paraiškų teikimo tvarkos, jo kandidatūra nebus svarstoma.

Kandidatūra gali būti apibūdinama:

kilmininko junginiu, pvz.: Centriniai bankai gali siūlyti pirmininko pavaduotojo kandidatūrą;

naudininko ar galininko ir bendraties konstrukcijomis, pvz.: kandidatūros (tam tikra priemonė tikslui pasiekti) teikimo Europos Sąjungos piliečio apdovanojimui gauti forma (| Kandidatūros gauti Europos Sąjungos piliečio apdovanojimą teikimo forma); sprendimas, kuriuo atmetama ieškovo kandidatūra direktoriaus pareigoms užimti (| užimti direktoriaus pareigas);

prielinksnio į konstrukcija, pvz.: Europos Parlamento sprendimas dėl siūlomos Haraldo Wögerbauerio kandidatūros į Audito Rūmų narius.