kas dveji, penkeri / kas dvejus, penkerius metus

Laiko dažniui žymėti sinonimiškai gali būti vartojamos konstrukcijos su įvardžiu kas su vardininku ar galininku, pvz.: Kas dveji metai (| Kas dvejus metus) Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus; Tame straipsnyje numatoma, kad Euratomo mokslinių tyrimų programa sudaroma kas penkeri metai (| kas penkerius metus); Sprendimas tikslinamas ne rečiau kaip kas treji metai (| kas trejus metus).