Perkeltine reikšme gali būti vartojama vienintelis kelias, realus kelias, tinkamas kelias, pvz.: Europos Sąjunga turi aiškiai pasakyti, kad vienintelis realus kelias yra laikytis politikos, kuri šaliai atvertų keturias vidaus rinkos teikiamas laisves.

Tačiau perkeltinė reikšmė ne visada tinka. Administracinėje kalboje gana dažnai reikia tiksliai pasakyti, kad kalbama ne apie kelius, o apie būdus, pvz.: Tai vienintelis kelias būtiniausiam teisiniam saugumui ekonominėje grandinėje užtikrinti (–Tai vienintelis būdas ekonominėje grandinėje užtikrinti būtiniausią teisinį saugumą); Tuo remiantis galima teigti, kad tik 4 alternatyva yra realus kelias (–būdas) įgyvendinti iškeltus tikslus; Decentralizuotas bendradarbiavimas yra tikrai tinkamas kelias (–būdas) įgyvendinti šį principą.


užkirsti kelią

Frazeologizmo reikšmė neleisti, sutrukdyti“. Palyginti dažnai ES tekstuose šiuo frazeologizmu piktnaudžiaujama: jis vartojamas ten, kur angliškame originalo tekste nėra jokio skambaus pasakymo, tik neutralios reikšmės veiksmažodžiai to prevent, to avoid ar kt., pvz.: užkirsti kelią maisto stygiaus krizėms (‖ išvengti maisto stygiaus krizių); užkirsti kelią ekstremaliajai situacijai (‖ išvengti ekstremaliosios situacijos); užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams (‖ išvengti teisės aktų pažeidimų; užkardyti teisės aktų pažeidimus).

Atsižvelgiant į kontekstą, galimi ir kiti variantai, pvz.: Nuo 2012 m. darbingo amžiaus europiečių skaičius ims mažėti, taigi netrukus susidursime su sunkumais. Kad užkirstų jiems kelią (‖ Kad to nebūtų / Dėl to), daugelis valstybių narių pertvarko savo pensijų sistemas; Pagalbą maistu reikia reeksportuoti tik taip, kad būtų užkirstas kelias prekybos perkėlimui (‖ kad prekyba būtų neperkelta).