Reiškia asmenį, įmonę ar miestą, rinkimais, konkursu ar panašiu būdu siekiantį pareigų, tarnybos, vietos, vardo, narystės, pvz.: Kandidatas – tai ūkio subjektas, siekiantis būti pakviestas arba jau pakviestas dalyvauti konkurso procedūroje; Komisija parengia bendrą paraiškos formą, kurią naudoja visi miestai kandidatai; Siekiant narystės reikalaujama, kad šalyje kandidatėje veiktų rinkos ekonomika.

Kandidato siekį galima apibūdinti naudininko ar galininko konstrukcijomis su bendratimi Nobelio premijai gauti / gauti Nobelio premiją. Nobelio premijos kandidatas (kilmininkas tinka ten, kur nėra dviprasmybės pavojaus). Kai siekiama pareigų ar posto, gali būti vartojama prielinksnio į konstrukcija, pvz.: kandidatas į prezidentus; kandidatai į laisvas darbo vietas; Komisijos pasiūlytas kandidatas į patikėtinius, atsakingus už stebėseną; M. V. Llosa vienu metu buvo kandidatas į Peru prezidentus, dabar jis Nobelio premijos kandidatas ir pagaliau premijos laureatas. Kai siekiama ką nors gauti (premiją, stipendiją, apdovanojimą ir t. t.), ši konstrukcija netinka, negali būti kandidatas į premiją, stipendiją. Dar žr. pretendentas, -ė.