Neteiktinas ypatybei, kuri kyla iš veiksmo, vykstančio vėliau už pagrindinį (tarinio) veiksmą, reikšti, kai turi būti pasakomas ne požymis, o veiksmo subjektas arba objektas, pvz.: Ieškovė tvirtina, kad Komisijos įgaliojimai skirti baudas įmonei pasibaigė priėmus 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimą, kurį (=o šį) panaikino ir pakeitė Europos Sąjungos Bendrasis Teismas 2011 m. liepos 13 d. sprendimu byloje T-59/07; Likusią metų dalį rengtasi šešioliktos narės – Slovakijos – prisijungimui, kuris (=o jis) oficialiai įvyko 2009 m. sausio 1 dieną.

Pažymimieji šalutiniai sakinio dėmenys pažymi, apibūdina pagrindiniame sakinio dėmenyje esančius daiktavardžius ar jų pakaitalus. Nurodo, kuo išsiskiria tas pagrindinio dėmens daiktavardis, kokia ypatybė jam būdinga, pvz.: Politikai konsultuosis su Europos Parlamentu dėl dokumento (dėl kokio dokumento, kuo tas dokumentas ypatingas), kuriame išdėstomi pagrindiniai BUSP aspektai ir esminės pasirinkimo galimybės.

Pažymimieji sakiniai netinka pagal reikšmę, kai veiksmai vyksta vienu metu ir juos norima išvardyti, o ne apibūdinti kalbėjusius narius ar nurodyti, kokios ypatybės jiems būdingos: Kalbėjo Parlamento narys, kuris (=ir jis ) pasakė, kad ...; Toliau kalbėjo nariai, kurie (=jie) pasiūlė (toliau kalbėję nariai pasiūlė)...; Kalbėjo Vilija Blinkevičiūtė, kuri (=ji) atsakė į Lamberto klausimą, užduotą pakėlus mėlynąją kortelę...