Vartotinas tarptautinis žodis. Galimi lietuviški jo pakaitai: abejoti, ginčyti, kilti klausimų, pvz.: Pensijų sistemos – iš esmės valstybių narių atsakomybė, kurios žalioji knyga nekvestionuoja; plg. angl. <...> the Green Paper does not question <...> ( dėl kurios žaliojoje knygoje neabejojama / klausimų nekyla); Tai nelengvas uždavinys, kai tęsiantis finansų ir valstybių skolų krizei nuolat kvestionuojamas viešųjų institucijų, įskaitant Europos Sąjungą, vaidmuo; plg. angl. <...> the role of public bodies, including the European Union, is increasingly questioned ( abejojama viešųjų institucijų, įskaitant Europos Sąjungą, vaidmeniu / ginčijamas viešųjų institucijų, įskaitant Europos Sąjungą, vaidmuo / kyla klausimų dėl viešųjų institucijų, įskaitant Europos Sąjungą, vaidmens).

Gali būti kvestionuojami neigiami bandomosios medžiagos rezultatai; plg. angl. Results <...> may be questioned ( Gali būti ginčijami neigiami bandomosios medžiagos rezultatai / Gali būti abejojama neigiamų bandomosios medžiagos rezultatų tikrumu / Gali kilti klausimų dėl neigiamų bandomosios medžiagos rezultatų).