Kiekis – vienaskaitinis abstraktusis daiktavardis. Jo daugiskaita būtų pateisinama tik stilistiniais sumetimais, kai norima pabrėžti kiekio įvairovę, nors vienaskaitai ir šiuo atveju būtų teikiama pirmenybė, pvz.: Pagal direktyvos 4 straipsnio 1 dalį dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekiai (–kiekis) cigaretėse nustatomi (=nustatomas) pagal dervoms skirtą ISO 4387 standartą.

Kitais atvejais daugiskaita taisoma griežčiau, pvz.: Svarbu šiems prioritetams skirti daugiausia dėmesio, nes taip galima sparčiau atkurti ekonomiką, stiprinti konkurencingumą ir padėti Europos Sąjungai pereiti prie tokios ekonomikos, kai išmetami nedideli anglies dioksido kiekiai (=kai išmetamas nedidelis anglies dioksido kiekis). Tokie ir panašūs atvejai kartais gali būti taisomi ne tik gramatiškai (morfologiškai), bet ir stilistiškai, pvz.: kai išmetama nedaug anglies dioksido.

Dar žr. daugiskaitos vartojimas.