klausimas apie * klausimas dėl

Prielinksnio, su kuriuo žodis klausimas vartojamas, pasirinkimas priklauso nuo šio žodžio reikšmės. Prielinksnis apie vartojamas, kai klausimas reiškia kreipimąsi, į kurį reikia atsakyti, pvz.: Valstybėms narėms pateiktame klausimyne buvo klausimas apie žemės ūkio ir gamtos išteklių skyrių; Komisijos atsakymas į rašytinį parlamentinį klausimą apie nekomercinių įstaigų apmokestinimo tvarką taip pat esą sukėlė teisėtų lūkesčių

Prielinksnis apie netinka, turi būti vartojamas dėl, kai žodis klausimas reiškia uždavinį, problemą, pvz.: Nesprendžiamas klausimas apie (=dėl) ES transporto jungtis (=jungčių) su kaimyninėmis šalimis ar kitais prekybos partneriais; 2013 m. Komisija ketina kelti klausimą apie poreikį (=dėl poreikio) peržiūrėti nustatytą ribą.

Dar žr. apie; dėl.