Prielinksnis administracinėje kalboje paprastai vartojamas žymint aptariamąjį dalyką, pvz.: Praneša apie pasikeitusį adresą; Atlikta vienkartinė namų ūkių apklausa apie būsto sąlygas.

Vartojamas tik su informacinių dokumentų pavadinimais, pvz.: pažyma apie faktines išlaidas, pranešimas apie apeliacinį skundą; informacija apie pažeidimo procedūrą, retais atvejais gali būti ataskaita apie (plačiau žr. ataskaita). Paprastai neteiktinas požymiui reikšti su daiktavardžiais, reiškiančiais kitokių dokumentų pavadinimus, pvz.:

planas apie: Valstybės narės pateikia Komisijai planą apie iniciatyvas, kurias jos ruošiasi įgyvendinti (=iniciatyvų, kurias jos ruošiasi įgyvendinti, planą); planas apie pasirengimą potvyniui (=pasirengimo potvyniui planas). Kai plano apibūdinimas ilgas arba kilmininkas nurodo plano rūšį, plano turinys galėtų būti apibūdintas ir prielinksnio dėl konstrukcija, pvz.: Veiksmų planas dėl vizų režimo liberalizavimo Moldovai pateiktas 2011 m. sausio 24 d.; Būtų nenuoseklu reikalauti parengti pediatrinių tyrimų planą dėl vaistinio preparato, skirto tik ligoms ar būklėms, kurios nėra būdingos vaikams;

derybos apie: Tęsiamos derybos apie konkrečius įsipareigojimus (=dėl konkrečių įsipareigojimų); Po pristatymų vyko tiriamosios derybos apie atitinkamų politikos krypčių palydovinės navigacijos srityje būklę ir tikslus bei galimas bendradarbiavimo formas (=dėl atitinkamų politikos krypčių palydovinės navigacijos srityje būklės, tikslų ir galimų bendradarbiavimo formų).

Dar žr. dėl; prognozė.