Reiškia esamų ar numatomų dalykų panaikinimą, administracinėje kalboje dažniausiai kalbama apie teisiškai įtvirtinto galiojimo panaikinimą (atšaukti įgaliojimus, leidimą, sprendimą, lengvatas, subsidijas, statusą, vizą); galima atšaukti ir numatytus ar jau pradėtus darbus (atšaukti įgaliojimų perdavimą, bendrosios išimties taikymą; vadovo paskyrimą, mirties bausmės vykdymą, skrydį, pagalbą).

Atšaukti įgaliojimus ir pan. gali tik ta institucija, kuri juos suteikė; panaikinti įgaliojimus gali ir kita institucija.

Atšaukti galima tik savo parašą atšaukti parašą dėl rezoliucijos. Netinka atsiimti parašą, atsiimti galima žodžius, pažadą arba labai konkrečius dalykus (pinigus, prekes, prašymą).