Būdvardis atskiras, -a administracinėje kalboje dažniausiai reiškia, kad dalykas yra specialiai tam atvejui skirtas, specialus, pvz.: Projektų finansavimo sąlygų aprašas gali būti rengiamas ir tvirtinamas pagal atskiras pareiškėjų grupes; Savianalizės suvestinės atskiras dalis kuravo tam tikrų skyrių vadovai.

Nereikėtų vartoti šio žodžio, kai tinka tam tikras, -a; kai kuris, -i, pvz.: Atskiros (–Tam tikros) sutartys gali būti nutraukiamos vienos iš šalių prašymu; Atskiros (–Kai kurios) valstybės narės vedė derybas dėl dvišalių susitarimų migracijos klausimais; plg. angl. Individual Member States have negotiated bilateral agreements on migratory issues.