Tas, kuris turi pretenzijų, siekia ką nors gauti, užimti tam tikrą postą ar gauti tam tikrą darbą. Veiksmažodis pretenduoti reikalauja prielinksnio į konstrukcijos (pvz., pretenduoja į stipendiją), todėl gali būti pretendentas į stipendiją, pretendentas į titutą, predententas į pirkėjus, pretendentas į išmoką; pretendentas į palikimą; Nustatyta maksimali 30 metų amžiaus riba pretendentams į tarnybą vietos policijoje.

Taip pat gali būti vartojama ir bendraties konstrukcija, pvz.: pretendentas gauti apdovanojimą; pretendentas gauti leidimą; Dėl konkrečios pretendentų gauti pensiją ir pensininkų bei jų šeimos narių padėties reikia priimti nuostatas, reglamentuojančias draudimą ligos atveju; DVB-H yra tvirčiausias pretendentas tapti antžeminės mobiliosios televizijos diegimo ateityje sistema Europoje.