Personifikacija gali būti vartojama kaip šalutinis normos variantas tuose administraciniuose dokumentuose, kurių raiškos priemonės artimos publicistiniam stiliui. Šiaip administraciniuose dokumentuose personifikacija nereikėtų piktnaudžiauti, ypač atsargiai reikėtų vartoti su dokumentų pavadinimais, pvz.: Nauja įstatymo redakcija šį terminą pratęsė iki... (‖ Naujoje įstatymo redakcijoje šis terminas pratęstas iki...); Nauja įstatymo redakcija numato... ( Naujoje įstatymo redakcijoje numatoma); Reglamentas sustabdo (‖ Reglamentu sustabdoma); Vienas iš punktų numato... ( Viename iš punktų numatoma); Geležinkelių infrastruktūros vystymas sumažina automobilių skaičių keliuose ( Dėl geležinkelių infrastruktūros plėtros sumažėja automobilių skaičius keliuose); Jiems būdingi svarbūs bendri bruožai, kurie skiria juos nuo kitų regionų ( kuriais jie skiriasi nuo kitų regionų).