Požiūriu vartojimą polinksnio reikšme riboja jo reikšmė, siejamas su pažiūra ar nusistatymu, todėl tinka vartoti su žodžiais, reiškiančiais arba asmenį, arba tai, ką sudaro asmenys (pvz., taryba, vyriausybė, prezidiumas ir pan.), pvz.: Daugumos darbuotojų požiūriu, padidėjęs darbo laiko lankstumas taip pat yra pageidautinas; Išvados, kurias Taryba padarė remdamasi tariamu atitinkamos visuomenės požiūriu, yra klaidingos; Komisija taip pat sistemingai etiniu požiūriu peržiūrės pasiūlymus.

Kaip polinksnį geriau vartoti atžvilgiu, jei nekalbama apie asmenų pažiūras, pvz.: Dėl to būtina numatyti skirtingų valstybių narių įmonių grupavimui taikytinas konkurencijos požiūriu (‖ atžvilgiu) neutralias mokesčių taisykles; Būtų gauta gana didelė nauda finansinio stabilumo ir ekonominio veiksmingumo požiūriu (‖ atžvilgiu).