Daiktavardis vartojamas reikšmėmis „peržiūrėjimas, patikrinimas“.

Prieš kokį nors dokumentą svarstant iš naujo, pildant, tikslinant, keičiant ir pan. pirmas atliekamas veiksmas – peržiūra, patikrinimas, ar viskas gerai, jei randama trūkumų, tada dokumentas tikslinamas, pildomas, keičiamas ar pan., tai tikra procedūra, susijusi su teisinio reglamentavimo, kuris fiksuojamas dokumentuose, keitimu, pvz.: Sąjungos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą; Inicijavusi peržiūrą, Komisija pasilieka teisę ją užbaigti, net jei peržiūros prašiusi šalis nusprendžia atsiimti peržiūros prašymą; Kitais metais vyks strategijos peržiūra; Sąjungos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą; Atlikus pirminę Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos sektoriaus peržiūrą, nustatyti trūkumai.