Nevartotinas žodis, taisoma iniciatyvus, veiksnus, pvz.: Būtina užtikrinti, jog būtų skiriama pakankamai išteklių ES atliekant proaktyvų (=iniciatyvų) vaidmenį derybose Padnestrėje; Europos Komisijos komunikate nekalbama apie proaktyvią (=iniciatyvią) pramonės politiką; Komisija ketina toliau tęsti šią tvirtą ir proaktyvią (=iniciatyvią) veiklą.