Vartotinas tarptautinis žodis. ES tekstuose jo gana gausu dėl pažodinio vertimo iš anglų envelope, bundle, package. Atsižvelgiant į kontekstą, galimi pakaitai rinkinys, komplektas, pvz.: Komisija taip pat teigiamai vertina EIB planą sukurti specialų tarpinio finansavimo priemonių paketą; plg. angl. mezzanine financing envelope (tarpinio finansavimo priemonių rinkinį / komplektą); Komisija dar kartą patvirtino šį įsipareigojimą ir šio tikslo numato siekti taikydama kelis reformų paketo elementus; plg. angl. several elements of the reform package (kelis reformų rinkinio / komplekto elementus); Komisijos pateiktas direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos vykdymo užtikrinimo pasiūlymas yra pasiūlymų paketo dalis; plg. angl. part of a package of proposals (pasiūlymų rinkinio / komplekto dalis); Nacionalinės standartizacijos institucijos palengvina MVĮ prieigą prie standartų teikdamos standartų paketus mažesne kaina; plg. angl. bundles of standards (standartų rinkinius / komplektus mažesne kaina).