pavesti užduotį atlikti ką

Žodis pavesti administracinėje kalboje reiškia paskirti ką dirbti ar atlikti kokią užduotį, taigi pasakymas pavesti užduotį atlikti ką yra perteklinis. Turi būti pavesti atlikti ką, pvz.: pavesti užduotį užtikrinti (–pavesti užtikrinti); pavesti užduotį priimti priemones (–pavesti priimti priemones); pavesti užduotį sudaryti ir pateikti priemonių sąrašą (–pavesti sudaryti ir pateikti priemonių sąrašą); pavesti užduotį padėti įgyvendinti direktyvą (–pavesti padėti įgyvendinti direktyvą).

Jei veiksmažodinis daiktavardis sukonkretėjęs, vartojama pavesti ką, pvz.: pavesti priežiūrą, pavesti kontrolę.