šmeižtas prieš

Sistemiškai turėtų būti kieno šmeižtas, nes šmeižti ką, bet gali kilti klausimas: ką žymi kilmininkas – objektą ar subjektą. Kilmininkas geriau, jei jis įmanomas ir nedviprasmiškas ir aišku, kad kalbama apie šmeižto objektą, pvz.: Europos Parlamentas ragina Pakistano valdžios institucijas atsisakyti bet kokios neapykantos, religinės viršenybės ir religijos šmeižto propagandos vadovėliuose.

Konstrukcija šmeižtas prieš reikalinga tais atvejais, kai gali susidaryti dviprasmybė, pvz.: Baudžiamoji byla dėl šmeižto prieš Tamásą Deutschą (plg. Tamáso Deutscho šmeižto byla – neaišku, kas ką šmeižia); pralaimėjo bylą dėl šmeižto prieš parlamento narį; Pareikštas ieškinys dėl šmeižto prieš bendrovę (plg. bendrovės šmeižtas); Teismuose susikaupę daug neišnagrinėtų bylų dėl garbės ir orumo įžeidimo ir šmeižto prieš žiniasklaidą ir žurnalistus (plg. žiniasklaidos ir žurnalistų šmeižtas).

Byla prieš gali būti vartojama, kai pasakoma priešiškas veiksmas, o ne objektas, pvz.: Baudžiamoji byla prieš Alexanderį Jocheną Donnerį; Baudžiamoji byla prieš Maurizijų Giovanardį; Viena iš šių bylų buvo pažeidimo byla prieš Belgiją, susijusi su finansavimu Europos mokyklų baldams ir kitoms priemonėms įsigyti.