Veiksmažodis pašalinti reiškia „padaryti, kad nebebūtų“. Žodis vartojamas su konkrečius dalykus nusakančiais ar sukonkretėjusiais abstrakčiaisiais daiktavardžiais, pvz.: pašalinti medžius, pašalinti spalvą, pašalinti skirtumus, pašalinti trūkumus, pašalinti kliūtis.

Junginys pašalinti ką iš ko taisyklingas, pvz.: pašalinti vieną ar kelias šalis iš sąrašo; pašalinti bendrovę iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros; pašalinti kandidatą iš egzamino.

Su abstraktais veiksmažodis pašalinti nevartojamas (nors DLKŽ teikiama pašalinti pavojų), pvz.: pašalinti nelaimingus atsitikimus (–išvengti nelaimingų atsitikimų); pašalinti skurdą (–išvengti skurdo; įveikti skurdą); pašalinti lyčių nelygybę (–išvengti lyčių nelygybės; įveikti lyčių nelygybę).