didesnio su priesagos -umas vediniais

Kartais be reikalo vartojamas junginys su aukštesniojo laipsnio būdvardžio kilmininku didesnio ir abstrakčiuoju priesagos -umas vediniu, kai reikia nurodyti didesnį ypatybės kiekį, pvz.: Investuojama į mokymąsi, kad ateityje būtų galima tiekti dar didesnio efektyvumo (=efektyvesnes) ir pigesnes technologijas; Kad ES parama būtų veiksminga ir tvari, reikia didesnio bendrųjų strateginių ir politinių dvišalių tikslų nuoseklumo (=kad bendrieji strateginai ir politiniai dvišaliai tikslai būtų nuoseklesni). Neretai tokiais atvejais tinkamesnė veiksmažodinė raiška, o veiksmo intensyvumas  žymimas aukštesniojo laipsnio būdvardžiais, pvz.: Pramonei reikia didesnio lankstumo teikiant (=Pramonė turi lanksčiau teikti) visų rūšių nacionalines ir tarptautines paslaugas; Šis efektyvus ir neformalus būdas greitai keistis informacija gali prisidėti prie didesnio informuotumo (=prie to, kad būtų geriau informuojama) apie dviejose ar daugiau valstybių narių vykstančius baudžiamuosius procesus.


siekti pagerinti (padidinti) su priesagos -umas vediniais

Didesnis ypatybės kiekis lietuvių kalboje paprastai žymimas aukštesniojo laipsnio būdvardžiais, todėl šiai raiškai reikėtų teikti pirmenybę ir administracinėje kalboje, pvz.:   Reikėtų siekti padidinti sanglaudos politikos veiksmingumą (‖ veiksmingesnės sanglaudos politikos) skatinant regionų dalijimąsi patirtimi ir panaudojant šių mainų rezultatus; Nustatyta bendra vizija, kuria siekiama pagerinti ES humanitarinių veiksmų nuoseklumą ir efektyvumą (‖ ES humanitarinius veiksmus padaryti nuoseklesnius ir efektyvesnius); Tikslas – įvertinti ir išbandyti technologijas, produktus ir procedūras atsižvelgiant į skirtingus grėsmių nustatymo operacijų tikslus ir siekiant padidinti aptikties veiksmingumą (‖ siekiant veiksmingesnės aptikties).

Abstraktusis daiktavardis vartotinas kaip terminas, pvz.: Siekiama padidinti bendrą viešosios paramos efektyvumą.


padidėti su priesagos -umas vediniais

Kai vartojamas abstraktusis daiktavardis, reiškiantis ypatybę, ypač turintis priesagą -umas, junginys turėtų padidėti kas taisomas, pvz.: Prieglobsčio procedūrų direktyvos ir Priskyrimo direktyvos pakeitimais visų pirma siekiama įgyvendinti pakte minimą raginimą sukurti vieną procedūrą ir vienodą statusą, be to, padarius šiuos pakeitimus turėtų padidėti ES prieglobsčio teisės aktų nuoseklumas (=ES prieglobsčio teisės aktai turėtų tapti nuoseklesni); Taikant tas sankcijas turėtų padidėti Sąjungos fiskalinės priežiūros sistemos patikimumas (=Sąjungos fiskalinės priežiūros sistema turėtų tapti patikimesnė).