Vartojama, kai žodis pagrindas turi savarankišką reikšmę, pvz.: Farerų atstovų kelionės ir pragyvenimo išlaidas Sąjunga padengia remdamasi tuo pačiu pagrindu ir laikydamasi tos pačios tvarkos, kuri šiuo metu galioja valstybių narių atstovams.

Būdui reikšti gali būti vartojama kaip šalutinis normos variantas, pvz.: Diskriminacija etniniu ir socialinės padėties pagrindu (‖ pagal etinę ir socialinę padėtį); Įgyvendinti naująją kovos su smurtu lyties pagrindu (‖ lytiniu smurtu) strategiją; Nustatyti tinkamesnius teritoriniu pagrindu pagrįstus (‖ teritorinius) statistinius rodiklius; Tai gali būti atliekama neprivalomomis priemonėmis, papildančiomis teisės sistemas – pavyzdžiui, iniciatyvomis, kurias vykdant savanorišku pagrindu (‖ savanoriškai) nustatomas kovos su tokia prekyba elgesio kodeksas; Notifikuojančioji institucija neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu pagrindu (‖ komercinių konsultavimo paslaugų).