Vartojama artimetiniam veiksmui aprašyti žymint vieno skaičiaus pridėjimą prie kito, pvz.: 40 plius 5 €, gaunamas 45 € muitas už hektolitrą.
Geriau nevartoti paprastam pridėjimui žymėti, pvz.: EP primena valstybėms narėms pradėti mokyti antros užsienio kalbos (gimtoji kalba plius (– ir dar ) dvi kalbos) kuo ankstyvesniu gyvenimo etapu.

Dar žr. minus.