Vartotinas pasakymas. Ten, kur tinka, pirmenybė teiktina gyvesniems pasakymams, ypač dalyviams ir padalyviams, pvz.: Ekspertų grupės posėdis rengiamas po to, kai šį mėnesį buvo paskelbtos dvi svarbios ataskaitos (‖ šį mėnesį (jau) paskelbus dvi svarbias ataskaitas) dėl ES kilusių ekonominių ir socialinių problemų;

Po to, kai ESO nustato ir priima standartą (‖ ESO nustačius ir priėmus standartą), Komisija, taikydama komitologijos procedūrą, priima sprendimą; Sąjungos teisės aktų leidėjas siekė, jog eksportuotojai, nepagrįstai pateikę prašymą skirti grąžinamąją išmoką, išvengtų šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte nustatytos sankcijos, jei po to, kai pateikia savo prašymą (‖ pateikę savo prašymą), netgi po to, kai šis priimtas (‖ kai jis priimtas), jie sužino, kad prašymas yra nepagrįstas, ir nedelsdami apie tai praneša kompetentingoms institucijoms.