Priešinamieji žodžių junginiai ar sakinio dėmenys reiškia priešingus veiksmus ar ypatybes. Vienas elementas neigiamas, kitas – teigiamas, laisvuosiuose stiliuose galima tam tikras formas praleisti, nes jos aiškios iš konteksto, bet administracinėje kalboje reikėtų viską aiškiai nurodyti, todėl taisytina, pvz.: Nesiekiama organizatorių apriboti tam tikra forma, bet (=siekiama, norima) suteikti jiems galimybę naudotis savomis formomis (=Siekiama ne tam tikra forma apriboti organizatorius, o suteikti jiems galimybę naudotis savomis formomis); ES neturėtų pati imtis veiksmų šiose politikos srityse, bet (=turėtų) palikti tai spręsti valstybėms narėms, nes tai jų kompetencija (=ES šiose politikos srityse turėtų ne pati imtis veiksmų, o palikti tai spręsti valstybėms narėms, nes tai jų kompetencija).

Sakinys Beveik vienas trečdalis 25–64 m. amžiaus europiečių neturi jokios arba tik labai žemą kvalifikaciją ir tik vienas ketvirtadalis yra aukštos kvalifikacijos taisomas taip: Beveik vienas trečdalis 25–64 m. amžiaus europiečių neturi jokios arba turi tik labai žemą kvalifikaciją ir tik vienas ketvirtadalis yra aukštos kvalifikacijos.