sudėtinė dalis

Vartojamas reikšme „iš dalių sudėtas, sudarytas“: sudėtinį objektą sudaro sudedamosios dalys.

Netinka sudedamajai daliai žymėti, pvz.: Medžiagos ar objekto gamyba yra sudėtinė (=sudedamoji) gamybos proceso dalis; 8–15 puslapiuose pridėtos pastabos yra sudėtinė (=sudedamoji) šios finansinės atskaitomybės dalis; Dinamiškos vidaus rinkos sukūrimas ir jos išsaugojimas turėtų būti laikomi tinkamo ir sklandaus ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo sudėtine (=sudedamąja) dalimi.