Gali reikšti svarstymą, nagrinėjimą ir nutarimą (spręsti klausimus, problemas), pvz.: Energija negali išspręsti visuotinės klimato kaitos problemos.

Netinka šiais atvejais:

(iš)spręsti poreikius, reikalavimus: Teisėsaugos pastangų neužtenka neabejotiniems valstybių ir tautų saugumo poreikiams išspręsti (=patenkinti); Pritariama Komisijos pasiryžimui spręsti (=tenkinti) specifinius migrantų poreikius ir reikalavimus;

spręsti iššūkius: Europos Sąjunga ir Rusija yra įsipareigojusios dirbti kartu sprendžiant bendrus iššūkius (=priimdamos, atsakydamos į, atsiliepdamos į bendrus iššūkius);
spręsti reikalus: Norime patys spręsti (=tvarkyti) savo reikalus;

(iš)spręsti krizę, krizinę situaciją, sunkumus: Taikiai išspręsti (=įveikti) krizę; Rengiami susitarimai, kurie padėtų spręsti (=įveikti) krizines situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą; Siekiama padėti šalims partnerėms spręsti (=šalinti) trumpalaikius mokėjimų balanso sunkumus.