Žodžiu nusakomas raginimas, judinimas, perkeltine reikšme – tam tikro noro palaikymas, nuopelnų pripažinimas ir jų įvertinimas. Keletas taisyklingos vartosenos pavyzdžių: skatinti imtis veiksmų, skatinti laikytis įstatymų, skatinti plėtrą, skatinti veiklą, skatinti inovacijas, skatinti konkurencingumą, skatinti elektroninį raštingumą, skatinti dialogą, skatinti integraciją, skatinti diskusijas, skatinti konkurenciją, skatinti kontrolę, skatinti reformą.

ES tekstuose veiksmažodis skatinti ypač plačiai vartojamas. Dažniausiai juo verčiami angl. to promote (kartais to boost, to encourage). Tam tikrais atvejais pirmenybė teiktina tikslesnei raiškai, pvz.:

Skatinti energijos vartojimo efektyvumą (Skatinti, kad energijos vartojimas būtų efektyvesnis / Skatinti, kad energija būtų vartojama (kuo) efektyviau); Skatinti informuotumą apie Sąjungos piliečių teises (–Didinti informuotumą apie Sąjungos piliečių teises / Siekti, kad Sąjungos piliečiai būtų kuo labiau informuoti apie savo teises); Reikėtų skatinti lyčių lygybę (Reikėtų skatinti laikytis lyčių lygybės principo / Reikėtų siekti lyčių lygybės).

Skatinti lygias galimybes įsidarbinti (Sudaryti lygias galimybes įsidarbinti / Siekti, kad būtų sudarytos lygios galimybės įsidarbinti); Didinti visuomenės supratimą apie branduolio sintezės energiją ir skatinti jos priimtinumą visuomenei (Didinti visuomenės supratimą apie branduolio sintezės energiją ir daryti ją (kuo) priimtinesnę visuomenei / Branduolio sintezės energiją daryti visuomenei suprantamesnę ir priimtinesnę).

Nevartoti žodžio ne savo reikšme, pvz.: skatinti ekonomiką ir gerovę (=plėtoti ekonomiką ir didinti gerovę); skatinti tinkamus būdus ir strategijas (=skatinti imtis tinkamų būdų ir strategijų); skatinti tarpkultūrinį diskriminacijos suvokimą (=siekti didesnio tarpkultūrinio diskriminacijos suvokimo); skatinti prieigą prie standartų (=skatinti naudotis prieiga prie standartų); skatinti aukštąjį mokslą (=remti aukštąjį mokslą).