Administracinėje kalboje šis žodis dažniausiai vartojamas reikšmėmis 1) stebėti kieno nors veikimą“, pvz.: Paskelbtoji įstaiga seka visuotinai pripažįstamas mokslo ir technikos naujoves, kurios rodo, kad patvirtintas tipas gali nebeatitikti taikytinų šio reglamento reikalavimų; Valdžios institucijoms dažnai sunku sekti pažeidimus, kurie vykdomi įvairiose Sąjungos valstybėse; 2)daryti, kaip kitas daro, mėgdžioti elgesį“, pvz.: Susitarimu taip pat galėtų būti nustatyti daugelio sričių pasauliniai standartai ir daugelis trečiųjų šalių būtų paskatintos sekti jo pavyzdžiu; Veiksmų planu „Verslumas 2020“ siekiama Europoje puoselėti verslumo kultūrą, propaguoti sektinus pavyzdžius ir pasiekti tam tikras visuomenės grupes.

Nevartojamas reikšmėmis „eiti, būti, atsirasti“, pvz.: Sąstingis seka (=eina, atsiranda, būna) po ekonomikos perkaitimo (–ekonomikai perkaitus); Po krizės seka (=atsiranda) didžiulis skurdas.