susidoroti su

Veiksmažodis susidoroti administracinėje kalboje tinka vartoti reikšme „neteisėtai, smurtiškai pasielgti“, pvz.: Komisija ragina Rusiją nenaudoti įstatymų neobjektyviai siekiant susidoroti su opozicijos nariais.

Junginiai susidoroti su problemomis, susidoroti su kliūtimis, susidoroti su nuosmukiu, susidoroti su uždaviniais labiau tiktų laisvuosiuose stiliuose. Administraciniame stiliuje geriau vartoti neutralesnius pasakymus, pvz.: išspręsti problemas, įveikti kliūtis, įveikti nuosmukį, išspręsti / įgyvendinti uždavinius.

Tačiau, kaip parodė finansų ir valstybių skolos krizė, siekiant veiksmingai susidoroti su kritinėmis makroekonominėmis ir finansų situacijomis (‖ įveikti kritinę makroekonominę ir finansų padėtį), reikalinga reagavimo į krizę priemonė, kuria būtų galima pasinaudoti greitai ir veiksmingai; Numatyta sukurti tikrinimo procedūrą prie sienos remiantis ES teisės aktais, rasti sprendimą, kaip susidoroti su pereinamuoju laikotarpiu susikaupusiomis neišnagrinėtomis bylomis (‖ pabaigti pereinamuoju laikotarpiu susikaupusias neišnagrinėtas bylas); Reikia nedelsiant panaudoti neišleistas ES lėšas priemonėms, skirtoms veiksmingai susidoroti su aukšto jaunimo nedarbo problema (‖ išspręsti aukšto jaunimo nedarbo problemą / sumažinti didelį jaunimo nedarbą); Būtina tokia energetikos politika, kuri būtų ir lanksti, ir gebanti susidoroti su sudėtingomis išorės aplinkybėmis (‖ prisitaikyti prie sudėtingų išorės aplinkybių); Tačiau, remiantis turimais duomenimis, pasitaiko atvejų, kai draudimo rinkos, regis, neįstengia visiškai susidoroti su esama rizika (‖ pašalinti esamos rizikos).