Veiksmažodis paprastai vartojamas reikšmėmisturėti praktinę reikšmę, naudoti praktikoje“. Gali reikšti „parinkti, priderinti, kad atitiktų reikiamą dalyką“; dažniausiai vartojama kalbant apie dokumentus ir veiklos būdus, galima taikyti direktyvą, nuostatas, strategiją, gaires, principą, požiūrį, kainas, sankcijas, pakeitimą, susitarimą, priemonę, metodą, būdą, pvz.: Taikant šią strategiją būtų sukurtos palankesnės sąlygos jaunimui gerinti įgūdžius; Kontrolės programos bus pradėtos taikyti nuo 2010 m. pradžios; Tikslas – geriau suderinti taisykles, kurias turi taikyti priežiūros institucijos.

Nereikėtų vartoti su abstrakčios reikšmės veiksmažodiniais daiktavardžiais, jei juos galima pakeisti veiksmažodžiais, pvz.: taikyti indeksavimą (=indeksuoti), taikyti įspėjimą (=įspėti); bet vartojama, jei daiktavardžiai turi derinamųjų pažyminių (konkretėja), pvz.: Taryba, nusprendžia, ar minėtuosius pakeitimus reikia taikyti; Šis pasiūlymas sudaro dalį plataus užmojo Komisijos programos, kuria siekiama tikslingą reguliavimą ir priežiūrą imti taikyti visiems dalyviams ir veiklos rūšims, keliantiems didelę riziką.


kur taikoma

Vietoj pasakymo kur taikoma (angl. where applicable, where appropriate) vartotina kai taikoma / tam tikrais atvejais ir pan.: Prieš duodamos sutikimą, informuoja Komisiją apie priežastis, pateisinančias padarytą išimtį, ir, kur taikoma, (–kai taikoma, / tam tikrais atvejais) pateikia jai informaciją, kurią gavo tos valstybės gyventojai; plg. angl. inform the Commission, prior to granting consent, of the reasons justifying the exemption granted, and provide it with the information made available, where applicable, to their own nationals; Kur taikoma, (–Tam tikrais atvejais) skaičiai buvo suapvalinti padidinant ar sumažinant iki 10, 100 ar 1000; plg. angl. Where appropriate, figures have been rounded up/down to the nearest 10, 100, or 1000; Kur taikoma, (–Tam tikrais atvejais) pateikiamos nuorodos į brėžinius; plg. angl. Refer to drawing where applicable.