Prielinksnis vartojamas žymint galimų nukrypimų ribas, pvz.: Jų skaičius svyruoja tarp penkių ir dešimties; panašumo, skirtumo, prieštaravimo ir kt. santykius: Tarp jų yra daug bendra. Taika tarp tautų; savitarpio veiksmus: Pasitarė tarp savęs. Tarp mūsų kalbant. Tarp jų kilo ginčas; dalybų dalyvius: Padalyti turtą tarp įpėdinių; asmenis, su kuriais palaikomi nuolatiniai ryšiai: Jis gyvena tarp menininkų. Sukinėjasi tarp žurnalistų.

Vengtina krypčiai žymėti, pvz.: Darbuotojai, važinėjantys dirbti tarp Švedijos ir Danijos (–iš Danijos į Švediją ir iš Švedijos į Daniją; į Švediją ir į Daniją); Prašymai padengti vietinio padėjėjo kelionių tarp trijų Parlamento darbo vietų (–į tris darbo vietas) išlaidas prieš prasidedant komandiruotei pateikiami atitinkamam sekretoriato skyriui; Vežėjai nuolat vykdo vežimus tarp trečiųjų šalių (–iš vienos trečiosios šalies į kitą); Pagal Finansinį reglamentą Komisija turi įgaliojimus savarankiškai perkelti asignavimus tarp BUSP biudžeto skyriaus straipsnių (–iš vieno BUSP biudžeto skyriaus straipsnio į kitą).


pasirinkimas tarp

Rinktis tarp ko neteiktinas objektui reikšti, taisoma rinktis iš ko. Iš veiksmažodžio darant veiksmo abstraktą (su priesaga -imas) valdymo ypatumai išlieka pvz.: Antros kalbos pasirinkimas tarp (=iš) trijų kalbų; Pasirinkimas tarp (=iš) vidaus ir importinių produktų nėra ribojamas ir priklauso tik nuo komercinių išskaičiavimų.

Prielinksniu tarp gali būti reiškiami savitarpio veiksmai, tačiau neprielinksninė konstrukcija dažnai kur kas stilingesnė. Kur tinka, pirmenybė teiktina kilmininko junginiams, pvz.:


keitimasis duomenimis tarp

Keitimasis duomenimis apie gydymo vaistais klaidas, kurios sukelia nepageidaujamą reakciją, įskaitant keitimąsi duomenimis tarp kompetentingų vaistų kontrolės ir už pacientų saugumą atsakingų institucijų (–įskaitant kompetentingų vaistų kontrolės ir už pacientų saugumą atsakingų institucijų keitimąsi duomenimis); plg. angl. between.


sutartis tarp

Sudaryta Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis tarp Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos <...> ir Suomijos Respublikos (– Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos <...> ir Suomijos Respublikos Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis); plg. angl. <...> the Treaty <...> between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland <...> and the Republic of Finland.

ES teisės aktų kalbą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta, kad dokumento pavadinimo antraštėje verčiama ne sutartis tarp, o kieno sutartis. Tai viena iš bendrai sutartų vadinamųjų standartinių formuluočių. Netinka šis prielinksnis ir šiaip sutarties šalims įvardyti (ne dokumento pavadinime), jos nurodomos kilmininko linksniu, pvz.: Įplaukos pagal bendradarbiavimo sutartis tarp Šveicarijos ir Europos atominės energijos bendrijos (=Šveicarijos ir Europos atominės energijos bendrijos bendradarbiavimo sutartis); ES jau apskaičiavo, kad sutartis tarp ES ir Pietų Amerikos šalių (=ES ir Pietų Amerikos šalių sutartis) bus pelninga ES kaip visumai.


susitarimas tarp

Šengene pasirašytas Susitarimas tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (–Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių susitarimas dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo); plg. angl. the Agreement between <...>.

ES teisės aktų kalbą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta, kad dokumento pavadinimo antraštėje verčiama ne susitarimas tarp, o kieno susitarimas. Tai viena iš bendrai sutartų vadinamųjų standartinių formuluočių. Plg. sutartis tarp. Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas / susitarimas dėl mokslinio bendradarbiavimo; plg. angl. The Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Federative Republic of Brazil.

Dar žr. iš vienos pusės.