Administracinėje kalboje vartotini pasakymai. Tačiau tada, kai tinka, pirmenybė teiktina gyvesnei raiškai, pvz.: Iš tiesų, priklausomai nuo šalies sąskaitų apmokėjimo MVĮ tenka laukti vidutiniškai nuo 20 iki 100 dienų ( Iš tiesų, sąskaitų apmokėjimo MVĮ tenka laukti vidutiniškai nuo 20 iki 100 dienų, tai priklauso nuo šalies; nelygu, kokia šalis); plg. angl. depending on; Eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos (‖ atsižvelgiant į paskirties vietą / pagal paskirties vietą), ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties; Kompiuterinės ir susijusios paslaugos, nepriklausomai nuo to ( nesvarbu), ar jos teikiamos tinklu, įskaitant internetą, yra visos šios paslaugos <...>; Siekiama užtikrinti, kad Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų perkamoji galia, nepriklausomai nuo jų darbo vietos (nesvarbu, kur yra jų darbo vieta; neatsižvelgiant į jų darbo vietą), būtų vienoda.